Nørskov miljø Leverandørstyring Styring af leverandører
Styring af leverandører Udskriv Email

jamaica_certificeringIngen kæde er stærkere end det svageste led, heller ikke virksomhedernes leverandørkæde. Mange danske importvirksomheder har få ansatte i Danmark, men betydeligt flere beskæftigede i udlandet - hos underleverandører eller i egne produktionsfaciliteter. Og det er oftest hos disse underleverandører, der er problemer med manglende social ansvarlighed og forurening af miljøet.

Nogle af problemerne med miljøforurening skyldes manglende teknologisk viden, og her har du mulighed for at hjælpe dine leverandører med at undgå mange af de miljøbelastninger, vi selv har forårsaget herhjemme i 60-erne og 70-erne. Lad dem få gavn af vores viden, så de kan beskytte deres eget miljø!

Hvis du ønsker, at dine produkter skal være fremstillet miljømæssigt og socialt ansvarligt, er du nødt til at stille krav om dette i forhold til dine leverandører - og du skal opbygge nogle redskaber, der kan sikre løbende dokumentation for, at dine krav bliver opfyldt.

Nøgleordene er sporbarhed, viden om produktets råvarer, kortlægning af produktionsforholdene, kontrolbesøg og leverandør erklæringer, udarbejdelse af dokumentation og evt. ekstern kontrol eller certificering. Og der bør opstilles nogle kriterier for, hvordan du vil screene og udvælge nye leverandører.

Du kan arbejde med leverandørstyring på forskellige niveauer, afhængig af, hvor høj en grad af kontrol og sikkerhed du vil opnå. Som minimum kan du udforme en politik eller Code of Conduct, som leverandørerne skal skrive under på.

Men spørgsmålet er, om det giver tilstrækkelig sikkerhed for, at dine krav bliver overholdt? For at få en større sikkerhed bør der gennemføres jævnlige kontrolbesøg hos dine leverandører, hvor du kontrollerer, om deres produktionsforhold lever op til de krav du har stillet i forhold til miljø og social ansvarlighed.

Hvis du har nået et niveau, hvor tingene er i orden, bør du overveje at blive certificeret efter SA 8000 og/eller ISO 14001. En certificering giver sikkerhed for, at du lever op til standardernes krav, og du får dokumenteret dine resultater gennem en uafhængig, ekstern kontrol.

 

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev, og modtag opdaterede nyheder..[+]
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size