Nørskov miljø Leverandørstyring
Leverandørstyring
Styring af leverandører

jamaica_certificeringIngen kæde er stærkere end det svageste led, heller ikke virksomhedernes leverandørkæde. Mange danske importvirksomheder har få ansatte i Danmark, men betydeligt flere beskæftigede i udlandet - hos underleverandører eller i egne produktionsfaciliteter. Og det er oftest hos disse underleverandører, der er problemer med manglende social ansvarlighed og forurening af miljøet.

Nogle af problemerne med miljøforurening skyldes manglende teknologisk viden, og her har du mulighed for at hjælpe dine leverandører med at undgå mange af de miljøbelastninger, vi selv har forårsaget herhjemme i 60-erne og 70-erne. Lad dem få gavn af vores viden, så de kan beskytte deres eget miljø!

Hvis du ønsker, at dine produkter skal være fremstillet miljømæssigt og socialt ansvarligt, er du nødt til at stille krav om dette i forhold til dine leverandører - og du skal opbygge nogle redskaber, der kan sikre løbende dokumentation for, at dine krav bliver opfyldt.

Nøgleordene er sporbarhed, viden om produktets råvarer, kortlægning af produktionsforholdene, kontrolbesøg og leverandør erklæringer, udarbejdelse af dokumentation og evt. ekstern kontrol eller certificering. Og der bør opstilles nogle kriterier for, hvordan du vil screene og udvælge nye leverandører.

Du kan arbejde med leverandørstyring på forskellige niveauer, afhængig af, hvor høj en grad af kontrol og sikkerhed du vil opnå. Som minimum kan du udforme en politik eller Code of Conduct, som leverandørerne skal skrive under på.

Men spørgsmålet er, om det giver tilstrækkelig sikkerhed for, at dine krav bliver overholdt? For at få en større sikkerhed bør der gennemføres jævnlige kontrolbesøg hos dine leverandører, hvor du kontrollerer, om deres produktionsforhold lever op til de krav du har stillet i forhold til miljø og social ansvarlighed.

Hvis du har nået et niveau, hvor tingene er i orden, bør du overveje at blive certificeret efter SA 8000 og/eller ISO 14001. En certificering giver sikkerhed for, at du lever op til standardernes krav, og du får dokumenteret dine resultater gennem en uafhængig, ekstern kontrol.

 

 
Transport

Transport af produkter og råmaterialer er sammen med den interne logistik en faktor, der let bliver overset, selv om der kan opnås store besparelser både økonomisk og miljømæssigt.
Transport er en af de helt store kilder til udledning af CO2, som bidrager til den globale opvarmning. Så hvis der er mulighed for at reducere transportarbejdet får du dobbelt gevinst:
Du sparer omkostninger og bidrager til et bedre miljø.

Som køber/importør har du stor indflydelse på, hvordan din transport bliver tilrettelagt, og måske er der muligheder for rationalisering af transportruter, bedre og mere effektiv emballering og pakning, forsendelse i færre portioner eller andre muligheder for forbedringer til gavn for miljøet.

 

 
Råmaterialer

risOfte udvindes råmaterialer i udviklingslande, hvor arbejdsforhold og miljøproblemer ikke kontrolleres, og der kan være store problemer set med danske forbrugeres øjne.
Hvis du vil være sikker på, at dine produkter fremstilles miljømæssigt og socialt ansvarligt, er det vigtigt at have styr på de råvarer, der indgår i det færdige produkt.

I nogle tilfælde kan dine underleverandører dokumentere, hvor deres råvarer kommer fra og hvordan de er udvundet/produceret. Andre gange er det næsten umuligt at få et klart svar på, hvor råvarerne præcist stammer fra, som det f.eks. er tilfældet med en del granit fra Indien og Kina.
For det meste ved leverandøren dog godt, hvem der har produceret de enkelte leverancer, selvom der måske ikke findes skriftlig dokumentation. Her er opgaven at hjælpe leverandøren med at opbygge en systematisk dokumentation for sporbarheden af hver enkelt af de råvarer, der indgår i dine produkter.

En del af arbejdet med leverandørstyring handler om at påvirke dine leverandører til kun at købe råvarer hos producenter, der producerer socialt og miljømæssigt ansvarligt. Her kan du gøre opgaven lettere, hvis du opstiller klare krav til, hvad du forventer af dine råvarer og de forhold, de er produceret under. Kravene kan f.eks. handle om ikke at bruge pesticider eller penicillin til avl af planter/dyr/fisk, relevant sikkerhedsudstyr til minedrift eller en tilstrækkelig løn til de ansatte.

 
Forarbejdning

skrlningHvis du importerer halvfabrikata eller færdige produkter fra dine underleverandører, har du brug for at kunne dokumentere, at de er produceret socialt og miljømæssigt forsvarligt.

Første skridt er at få gennemført en screening/kortlægning af produktionsforhold og produktionsprocesser hos dine største leverandører. Kortlægningen skal vise, om produktionen skaber væsentlige problemer for det omgivende miljø, og om arbejdsforholdene og sikkerheden er i orden for de ansatte.

På baggrund af denne kortlægning skal der opstilles en plan for evt. nødvendige forbedringer, og den skal drøftes igennem med dine leverandører. Derefter kan der opstilles en tidsplan for, hvornår de forskellige problemer kan blive løst og hvordan.

For at sikre en løbende dokumentation af produktionen, bør der udvikles et ledelsessystem, som indeholder nærmere fastsatte rapporteringer fra dine underleverandører.

Ethical Trade Solutions har udviklet flere systemer af den art, og vi rådgiver gerne om, hvordan den type leverandørstyring kan gennemføres. 

 


Nyhedsbrev

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev, og modtag opdaterede nyheder..[+]
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size