Global Compact Udskriv Email

UN Global Compact er et frivilligt netværk, der blev igangsat af FNs generalsekretær Kofi Annan i år 2000. Kofi Annan opfordrede virksomheder over hele verden til at slutte sig til og deltage i arbejdet for en mere bæredygtig økonomi.

UN Global Compact er baseret på 10 principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og bekæmpelse af korruption. Pricipperne er hentet fra FNs menneskerettighedserklæring, ILOs erklæring om fundamentale arbejdsprincipper og arbejdstagerrettigheder, Rio erklæringen om miljø og udvikling samt FNs konvention mod korruption.

Over 4000 virksomheder fra mere end 120 lande har sluttet sig til Global Compact, heraf knap 100 fra Danmark.

Deltagerne i Global Compacts forpligter sig til at støtte de 10 principper og vise dette offentligt, bl.a. ved at fremlægge deres arbejde med principperne på Global Compacts hjemmeside en gang om året. Deltagerne skal desuden gennemføre større eller mindre projekter, der støtter en mere bæredygtig økonomi.

For at tilslutte sig Global Compact skal en virksomhed sende et brev direkte til FNs generalsekretær. Læs mere herom på  www.unglobalcompact.org.

De 10 principper er:

1. Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt proklamerede menneskerettigheder inden for virksomhedens indflydelsesområde.
2. Virksomheden skal sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne.
3. Virksomheden bør opretholde frihed til organisering og anerkende arbejdstageres ret til kollektive forhandlinger.
4. Virksomheden bør støtte afskaffelse af alle former for tvangsarbejde.
5. Virksomheden bør støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde.
6. Virksomheden bør støtte afviklingen af diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold.
7. Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer.
8. Virksomheden bør tage initiativ til at fremme en større miljømæssig ansvarlighed.
9. Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.
10. Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, inklusiv afpresning og bestikkelse.


Udenrigsministeriet har udgivet en glimrende pjece om UN Global Compact - se
www.netpublikationer.dk/UM/5754

 

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev, og modtag opdaterede nyheder..[+]
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size